LIEČEBNÁ METÓDA OZÓNOVOU TERAPIOU V PREŠOVE

SM systém cvičenia dáva možnosti liečit mnoho doteraz ťažko zvládnuteľných diagnóz
(skolióza, spinálna stenóza, hernie diskov, stavy po neúspešných operaciách)

    

Ozónová terapia je nová liečebná metóda, využívajúca liečebný efekt ozónu.

OZÓNOVÁ TERAPIA
ZAČALI SME LIEČBU OZÓNOM

ZAČALI SME LIEČBU OZÓNOM

Na našej ambulancii sme začali liečbu ozónom v roku 2009, kedy sme začali aplikovať zmes ozónu a kyslíka pod CT kontrolou do blízkosti platničky, ktorá tlačí na nervový koreň. Tento výkon sa vykonáva na CT pracovisku polikliniky ProCare, na Jurkovičovej ulici 19, v Prešove. Výkony sa robia každý štvrtok poobede, od 14,30 hod.

NAŠA VÝHODA

NAŠA VÝHODA

Keďže naša ambulancia je v odbore neurológia, môžeme si urobiť diagnostiku, liečbu aj pokračujúcu liečbu a sledovanie u nás. To je naša výhoda a môžeme konštatovať, že úspešnosť ozónovej terapie je viac ako 85%.

KONTROLY A CVIČENIA

KONTROLY A CVIČENIA

Účinok ozónu po jeho aplikácii pod CT kontrolou sa ale neobjaví hneď, Prvá kontrola u nás je po 10 dňoch, keď sa začína už objavovať efekt, hlavne v zmysle zlepšenia vyžarovania do DK a úľavy bolestí v drieku, ďalšia kontrola je do mesiaca od aplikácie, kedy by mal byť už definitívny efekt, ale tým to nekončí. Po tejto liečbe nastupuje veľmi dôležitá časť liečby – SM systém cvičenia. Táto metóda predstavuje systematickú starostlivosť o pohybový aparát človeka a funkcie vnútorných orgánov. Prepája rehabilitačnú liečbu s prevenciou, regeneráciou a kondičným a výkonnostným tréningom. Toto prepojenie neposkytuje žiadna iná pohybová metóda.

APLIKÁCIA OZÓNOVÝCH INFÚZIÍ

APLIKÁCIA OZÓNOVÝCH INFÚZIÍ

Na našej ambulancii je možná aplikácia aj ozónových infúzií, ďalej 3. rok aplikujeme lokálne aj kolagenovú liečbu, ktorú často kombinujeme s ozónovou liečbou, navyše sa na našej ambulancii aplikuje aj infúzna liečba s vysokodávkovaným C vitamínom. Podanie ozonu je možné aj paravertebrálne bez kontroly pod CT, ktoré aplikujeme priamo na našej neurologickej ambulancii každý štvrtok od 8,00 do 12.00 hod. Na liečbu sa možno objednať telefonicky. Či je takáto liečba vhodná, posúdi lekár – neurológ. Od iných odborníkov sa u nás robí konzultácia, kde sa rozhodne o forme vhodnej liečby.

PODANIE OZÓNU POD CT KONTROLOU

PODANIE OZÓNU POD CT KONTROLOU

Podanie ozónu pod CT kontrolou pri poškodených platničkách má oproti operačnej liečbe mnoho výhod:
- rýchly efekt liečby u takmer 85% pacientov
- ľahká forma aplikácie - tenkou injekčnou ihlou
- bezpečná forma aplikácie - pod CT kontrolou
- krátka doba rekonvalescencie, skrátenie PN
- pri nezlepšení stavu nie sú kontraindikácie na operačnú liečbu

NEUROLOGICKÉ VYŠETRENIE

NEUROLOGICKÉ VYŠETRENIE

Pacienti, ktorí by mali záujem o ozónovú terapiu by mali mať vyšetrenie u neurológa, vyšetrené CT alebo MRI chrbtice.
- Neurologické vyšetrenie - konzultácia na aplikáciu ozónu sa robí u nás.
- Vzhľadom k tomu, že výkon nie je hradený zdravotnými poisťovňami, náklady za výkon uhrádza pacient.

DOHODNITE SI KONZULTÁCIU NA NEUROLOGICKÉJ AMBULANCII

O NÁS

MUDr. Ivana Ducárová

Pracuje na neurologickej ambulancii od roku 2000, predtým pracovala na neurologickom oddelení od roku 1988, úspešne absolvovala atestácie v odbore neurológia I. a II. stupňa, absolvovala postgraduálne školenia z vertebrológie, školenie o radiačnom žiarení, školenie v invazívných radiologických metódach ( Periradikulárna metodika podania obstreku pod CT kontrolou v Bratislave ).

MUDr. Ivana Ducárová získala odbornú spôsobilosť a certifikát na liečbu ozónom v Taliansku u profesora M. Bonettiho, kde aj praxovala a aplikovala ozónovú terapiu pod jeho odborným vedením a zúčastnila sa aj Svetového kongresu ozonovej terapie v Taliansku.

Osobné údaje

  •   +421/910 104 110
  •  Konštantinova 17, 08001 Prešov
Ozónová terapia je nová liečebná metóda, využívajúca liečebný efekt ozónu na poškodené kĺby, platničky /pri lokálnom podaní/.

Ozónová terapia má liečebný efekt aj na okysličenie krvi pri ochorení mozgu po mozgových príhodách, u diabetickej neuropathie a na podporu imunitného systému / pri infúznom alebo itravenóznom podaní /.

Ročne sme podali ozónovú terapiu v priemere 196 pacientom, čiže k dnešnému dňu máme za sebou skúsenosti približne od 1600 pacientov s aplikáciou ozónovej liečby v driekovej aj krčnej oblasti pod CT kontrolou .

Účinnosť ozónovej terapie je potvrdená na všetkých pracoviskách,ktoré začali s aplikáciou tejto liečby.

NÁJDETE NÁS